Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 12 Февруари 1435    Касъм: 110
1 РЕДЖЕБ 1441

25
ФЕВРУАРИ
2020
Вторник

56 ден от началото на годината, Оставащи дни : 310
2. Месец, 29 Ден, 09. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

НАЧАЛО НА МЕСЕЦ РЕДЖЕБ


Започват трите свещени месеца